Przykładowy cennik naszych usług.

Przykład 1

Firma: księga przychodów i rozchodów KPiR , ewidencja VAT

przykładowa cena 200 PLN (netto)

 • 1 właściciel (PIT-5, ZUS, rozliczenie roczne)
 • 2 pracowników (lista łac, PIT-4, PIT-11, ZUS)
 • ewidencje VAT (deklaracja VAT-7) do 100 dokumentów

Przykład 2

Firma: księga handlowa KH (osoba fizyczna), ewidencja VAT

przykładowa cena 600 PLN (netto)

 • 1 właściciel ( PIT-5, ZUS )
 • roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • 5 pracowników (lista płac, PIT-4, PIT-11, ZUS)
 • ewidencja VAT (deklaracja VAT-7) do 100 dokumentów

Wysokość stawki ustalana jest indywidualnie dla danej firmy a jej wysokość uzależniona jest od oczekiwań klienta. Na wysokość stawki mogą mieć wpływ następujące czynniki:

 • ilość przedłożonej dokumentacj (faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe)
 • ilość sporządzanych sprawozdań w roku (GUS, US, bank)
 • liczba pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • dodatkowe ewidencje (ewidencja środków trwałych, ewidencja przejazdów itp.)