Aktualność

2017-03-03

Zmiany w PIT w 2017 roku

Rok 2017 niesie ze sobą kilka istotnych zmian w ustawie o PIT. Dziś przypominamy te najważniejsze. Warto zwłaszcza przyjrzeć się tym dotyczącym przedsiębiorców, obowiązujących od 1 stycznia bieżącego roku.

Nowa kwota wolna od podatku


Jedną z najważniejszych zmian zachodzących w 2017 roku jest nowa kwota wolna od podatku. Zgodnie ze zaktualizowanymi przepisami uzależniona jest ona od wysokości podstawy opodatkowania w danym roku:


dla osób zarabiających poniżej 6600 zł wynosi ona 1181 zł,

dla osób zarabiających między 6600 a 11 000 zł będzie to kwota pomiędzy 1188 a 556,02 zł zmniejszająca się proporcjonalnie wraz ze wzrostem dochodów do górnej granicy progu,

dla osób zarabiających od 11 000 do 85 528 zł kwota wolna od podatku wynosić będzie 556,02 zł,

dla osób zarabiających od 85 528 do 127 000 zł kwota wolna od podatku będzie wynosiła od 556,02 do 0,00 zł w miarę zbliżania się do górnej granicy progu,

dla osób zarabiających powyżej 127 000 zł kwota wolna od podatku nie jest przewidziana.

Inne ważne zmiany w PIT dla przedsiębiorców


Zwiększony został limit przychodów netto dla osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich wymuszający prowadzenie ksiąg rachunkowych. Teraz obowiązek ten spada na podatników, którzy w poprzednim roku obrotowym osiągnęli przychody netto na poziomie co najmniej 2 000 000 euro (w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w pierwszy dzień roboczy października 2016 r.)


Zwiększeniu (do 250 000 euro) uległ również limit przychodów uprawniający do skorzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Zmieniono definicję spółki niebędącej osobą prawną. Od teraz jest to spółka, która nie posiada cech wyszczególnionych w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z opodatkowania zostało jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin \"Za życiem\".


Doprecyzowane zostały zasady dotyczące korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w chwili otrzymania faktury korygującej po zamknięciu działalności gospodarczej.


Źródło: www.księgowiprzyszłosci.pl

http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/artykuly/2017/2/27/Zmiany_w_PIT_w_2017_roku