Aktualność

2017-01-10

Jak ustalić status przedsiębiorcy na potrzeby JPK od 1 stycznia 2017 r.

Podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT).

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy są zobowiązani składać JPK_VAT.

Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz

- przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót     netto lub suma aktywów bilansu).