Aktualność

2017-01-02

Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% wspomnianego wynagrodzenia, dlatego w 2017 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od kwoty 0,6*4263 zł = 2557,80 zł. Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2017 roku wyniesie:


składka emerytalna 499,28 zł,

składka rentowa 204,62 zł,

składka chorobowa 62,67 zł,

składka wypadkowa 46,04 zł,

składka na Fundusz Pracy 62,67 zł.


Każda ze składek wzrośnie o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych w porównaniu do składek obowiązujących w 2016 roku. W sumie da to łączną podwyżkę ZUS na ubezpieczenie społeczne i FP w wysokości ponad 40 zł miesięcznie (42,71 zł). To dwukrotnie wyższa podwyżka niż przed rokiem, gdy składki społeczne ZUS wzrosły zaledwie o 19,70 zł z 2015 r. na 2016 rok.

Obecnie przedsiębiorcy płacą miesięcznie 832,57 zł z tytułu wszystkich składek ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy. W 2017 roku z tego samego tytułu zapłacą 875,28 zł. Należy jeszcze liczyć się ze wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas suma składek zdrowotnych i społecznych ZUS zbliży się do kwoty 1200 zł miesięcznie. Ile dokładnie wyniesie podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku?

Tego dowiemy się dopiero w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2017 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2016 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2017 rok.